info@garbus.sklep.pl

Zwroty i reklamacje

Reklamacje

 1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
  W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
 1. pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@garbus.sklep.pl
 2. pocztą na adres Sprzedawcy: Zanders Sebastian Trafalski, ul. Św. Wincentego 25, 03-505 Warszawa.

 

 1. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 2. Konsument składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.
 3. Konsumentowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 4. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Konsument składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
 3. przedmiot reklamacji;
 4. przyczynę reklamacji;
 5. żądanie rozpoznania reklamacji;
 6. podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
 1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.
 2. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany 
  w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Konsumenta.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.
Waluty
Język
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium